9 Μαρ 2009

Περί Σιωπής....

Σιωπή είναι το αδρανές σημείο μιας απουσίας .